Wstęp do katastru -  ćwiczenia, Mgr inż. Teresa Front-Dąbrowska