Komputerowe obliczenia geodezyjne - laboratoria Mgr inż. Teresa Front-Dąbrowska