Kurs Geodezja inżynieryjna 1  laboratoria, dla studentów 2-go roku studiów stacjonarnych.

mgr inż. Marcin Gil