studia stacjonarne II stopnia 

Podkategorie
specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja
specjalność: Instalacje i Systemy Ochrony Środowiska
specjalność: Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów
specjalność: Sieci i Instalacje Sanitarne

Kursy 
Biotechnologia w Ochronie Środowiska
Chemia Środowiska
Monitoring Środowiska
Niezawodność i Bezpieczeństwo Systemów Inżynierskich
Ochrona przed Powodzią
Ochrona Własności Intelektualnej
Planowanie Przestrzenne Projekt_mgr inż. J. DługoszKurs wymaga klucza dostępu do kursuInformacja
Podstawy Termicznego Przekształcania Odpadów
Principles of Waste Management
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rehabilitation of Sewers and Water Supply Systems
Specjalne Procesy w Technologii Wody i Ścieków
Statystyka
Technologia i Organizacja Robót Instalacyjnych
Technologie Proekologiczne
Uzdatnianie Wód Podziemnych Projekt_mgr inż. J. DługoszKurs wymaga klucza dostępu do kursuInformacja
Uzdatnianie Wód Podziemnych Wykład_dr inż. J. GawdzikKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Zarządzanie Środowiskiem