specjalność: Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów