specjalność: Instalacje i Systemy Ochrony Środowiska

Kursy 
Biologiczne Metody Przeróbki Odpadów
Czyste Technologie Węglowe
Eksploatacja Systemów Energii Odnawialnej
Energia Geotermalna
Fizyka Środowiska
Geoinżynieria Środowiska
Instalacje Solarne i Wiatrowe
Małe Elektrownie Wodne
Metody Kontroli Środowiska
Odnawialne Źródła Energii
Specjalne Procesy w Technologii Wody i Ścieków_projektKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Studium Wykonalności Inwestycji w Inżynierii Środowiska Projekt_J. DługoszKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Techniki Komputerowe w Ochronie Środowiska
Techniki Ochrony Atmosfery
Techniki Ochrony Wód Podziemnych i Gleb
Toksykologia
Wytwarzanie i Spalanie Biomasy
Zbiorniki Małej Retencji